Afstudeerproject Fotovakschool: relaties

Wanneer we een relatie aangaan met een of meerdere personen leggen we contact, ontstaat er een verbinding. Relaties kunnen vanaf het ontstaan verschillende vormen hebben, maar ze kunnen ook in de loop der tijd veranderen.
Zo kan een relatie vooral gebaseerd zijn op de inbreng van één persoon. Ook kan er juist sprake zijn van evenwicht doordat beiden evenveel inbrengen. Is er sprake van een nóg sterkere verbinding, dan kan het zijn dat mensen ook zo’n relatie willen hebben als dat stel. Een relatie kan kort duren, lang duren, grillig verlopen en zelfs op zijn grondvesten schudden. Een ander scenario is dat mensen naar elkaar toegroeien. Het gaat even goed, maar treedt er ook weer een verwijdering op waardoor de relatie eindigt.

Een andere vorm van een verbinding is een brug. Zoals twee mensen contact leggen, zo vormt een brug een verbinding tussen twee oevers. Op dezelfde manier als relaties er uit zien kunnen bruggen er uit zien. Soms kaarsrecht, maar ook grillig. Bruggen met één of met twee pijlers. En soms torenen ze hoog boven de omgeving uit.